De orthopedisch manueel therapeut is een musculoskeletaal specialist op het gebied van diagnostiek bij en behandeling van stoornissen van het bewegingsapparaat. Zijn specifieke deskundigheid is gebaseerd op een, postacademiale of postuniversitaire opleiding, waarvoor de opleiding fysiotherapie of geneeskunde de basis vormt. 

Manuele therapie en manuele geneeskunde richten zich op problemen in de spier/skelet keten van wervelkolom en extremiteiten. Bij de patiënt staat herstel van functionaliteit inclusief pijnvermindering voorop. Dit wordt thans grotendeels ingevuld door de manuele therapie die in Nederland een gevestigde en erkende positie heeft.

Manuele therapie is een vorm van onderzoek en behandeling van functiestoornissen van gewrichten, waarbij, na analyse van het individuele bewegingsapparaat, getracht wordt door het uitvoeren van specifieke mobilisaties en manipulaties aan botstukken, veranderde gewrichtsfuncties in de gewrichten van alle bewegingsketens van het menselijk lichaam te optimaliseren". 
manueletherapie2
Naast het 'kraken' van gewrichten (al gebruik ik dit woord liever niet), wat men soms als eng, spannend of onprettig kan ervaren, zijn er nog andere vormen van manuele therapieën. Een van die vormen is het Mulligan Concept welke tot onze methode behoord. Dit is een techniek om zonder pijn gewrichten weer goed te laten bewegen. 

Manuele therapie volgens het Mulligan Concept is ontwikkeld in Nieuw Zeeland. Er werd geconcludeerd dat menige gewrichtsklacht veroorzaakt wordt door een "positiefout" of "ontsporing" van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar; het "repositioneren", het herstel van de ontsporing in het gewricht kan een opmerkelijk snel herstel te zien geven, zelfs in al jaren voortslepende gevallen.  Dit is een unieke manier van behandelen voor onder andere (top) sporters.

De methode is een samenspel van manuele handelingen en gelijktijdig door de patiënt uit te voeren actieve bewegingen. Zelfwerkzaamheid van de patiënt in de vorm van "huiswerk oefeningen" is noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat.

Toepassing van deze vorm van therapie geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn. Toepassing van de methode vindt slechts dan plaats, indien is voldaan aan de belangrijkste stelregel: de manuele interventie van de therapeut moet 100% pijnloos zijn. De techniek wordt door de therapeut samen met de patiënt tijdens een actieve beweging uitgevoerd.

Wanneer gaat u naar een orthopedisch manueel therapeut? 
De indicatie is de stoornis in het bewegingsapparaat die zich uit in beperkingen tijdens dagelijkse activiteiten. Hierbij staan centraal de wervelkolom (hoofd, hals, borst, lendenen, bekken) en de ledematen. De voornaamste klachten zijn pijn en/of beperkt bewegen en kunnen het gevolg zijn van een diversiteit van oorzaken. Met name bij onderstaande klachten kunt u beter naar een (orthopedisch) manueeltherapeut dan een reguliere fysiotherapeut:

  • Wanneer u hoofd- en nekpijn heeft die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • bij nek- en schouderklachten waarbij u uitstraling heeft tot in de armen;
  • klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
  • u heeft lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
  • bij bepaalde vormen van duizeligheid waar u met name last van krijgt wanneer u uw nek beweegt;
  • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.
  • Tijdens het onderzoek bij uw eerste afspraak moet blijken of manuele therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen. 

Behandeling 
Het is niet nodig de huisarts of specialist te raadplegen voorafgaande aan een consult. Het onderzoek bestaat uit een oriënterend gesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. 

Het doel hiervan is om de functiestoornissen, waaruit de klachten zijn ontstaan, c.q. de klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen, te analyseren. Als na onderzoek blijkt dat aanvullende diagnostiek (zoals röntgen, laboratorium enz.) wenselijk is, wordt contact opgenomen met de arts. 

Indien na onderzoek blijkt dat behandeling zinvol is, wordt in overleg met de patiënt het behandelplan vastgesteld.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Verenging voor Manuele Therapie en staan hier vermeld in het kwaliteitsregister om onze kwaliteit te waarborgen. 

logo bi template 1

SportfysiotherapieSportfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische Manuele TherapieOrthopedische Manuele Therapie
Orthopedische Manuele Therapie
Excellente diagnostiekExcellente diagnostiek
Excellente diagnostiek
TopsportTopsport
Topsport
ContactContact
Contact