Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelaar van Sportpraktijk Bruce Fritz een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Sportpraktijk Bruce Fritz, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of medisch specialist.

 

Crossuite

Sportpraktijk Bruce Fritz doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig  om wordt gegaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Sportpraktijk Bruce Fritz bewaard uw gegevens niet op zijn eigen computer of op papier, maar maakt voor zijn patiëntendossiers en facturering gebruik van de diensten van Crossuite. Crossuite garandeert de veligheid van uw gegevens.  Alle data worden door Crossuite bewaard op hoogbeveiligde locaties en worden beschermd door state-of-the-art hardware- en softwarebeveiligingssystemen (firewalls) die permanent worden gemonitored door hun hoog opgeleide server- en veiligheidsadministrators. Bijkomend wordt mijn account beschermd met een rule-based triple sided beveiligingssysteem. Dat is een combinatie van een limited trial & error token verificatie gecombineerd met IP access monitoring, wachtwoordverificatie en 256-bit dataencryptie.

 

Geheimhouding

De behandeld therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens zijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie /intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Sportpraktijk Bruce Fritz of de administrateur, een nota kan opstellen.

Als Sportpraktijk Bruce Fritz vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen

Deze gegevens in het patiëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw BSN, naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

 

Internet hosting

Wij nemen webhosting af van Dedico ICT. Dedico ICT verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Dedico ICT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

E-mail hosting

De praktijk maakt voor zijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Dedico ICT. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en zijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Dedico ICT heeft geen toegang tot ons postvak en zij behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

De e-mail service wordt afgenomen bij Argeweb en wordt doorgestuurd naar een Hosted Exchange. De praktijk heeft hier geen invloed op. Eventuele persoonsgegevens die u mij via mail stuurt, worden nadat zij in uw dossier zijn opgeslagen door Sportpraktijk Bruce Fritz verwijderd.

 

Communicatie via Whatsapp, Instagram, SMS, e-mail en Facebook messenger

Voor de communicatie met een behandelaar wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van Whatsapp, Instagram, SMS, e-mail of Facebook Messenger. Houd u er bij de keuzes die u maakt ten aanzien van de informatie die u via deze platforms met mij deelt, rekening mee dat de veiligheid van online communicatie nooit volledig te garanderen is.

Daarnaast maakt Sportpraktijk Bruce Fritz voor collegiaal overleg (na toestemming van de patiënt) gebruik van de diensten van Zorgmail, een beveiligde e-mail omgeving die speciaal voor dit doel ontwikkeld werd en Siilo messenger voor medici.

 

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De praktijk gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten,

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan de praktijk u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

AVG:

Sportpraktijk Bruce Fritz is in bezit van een geldige AVG-Verklaring.  

SportfysiotherapieSportfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische Manuele TherapieOrthopedische Manuele Therapie
Orthopedische Manuele Therapie
Excellente diagnostiekExcellente diagnostiek
Excellente diagnostiek
TopsportTopsport
Topsport
ContactContact
Contact